Feb 23, 2020   3:36 p.m. Roman, Romana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovania
Title of topic in English: Analysis of the impact of imaging configuration on 3D geometry of models generated by image based modelling
State of topic: approved (prof. Ing. Juraj Janák, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.
Summary: Počas merania pamiatkových objektov metódou fotogrametrického skenovania často dochádza k situáciám, kedy môže byť výsledný 3D model rozličným spôsobom deformovaný a to najmä vplyvom nevhodnej konfigurácie snímkovania a nespoľahlivej samokalibrácie kamery. Tento vplyv možno detegovať len pri porovnaní s robustnejšími geodetickými metódami merania, s použitím vlícovacích a kontrolných bodov alebo referenčného mračna bodov pochádzajúceho z terestrického laserového skenovania (TLS). Cieľom práce bude analyzovať vplyv rozličných konfigurácií snímkovania rôznymi kamerami na vybranom pamiatkovom objekte zameranom nielen fotogrametricky, ale aj pomocou TLS.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.