18. 1. 2020  23:25 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovania
Názov témy anglicky: Analysis of the impact of imaging configuration on 3D geometry of models generated by image based modelling
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Janák, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marián Marčiš, PhD.
Abstrakt: Počas merania pamiatkových objektov metódou fotogrametrického skenovania často dochádza k situáciám, kedy môže byť výsledný 3D model rozličným spôsobom deformovaný a to najmä vplyvom nevhodnej konfigurácie snímkovania a nespoľahlivej samokalibrácie kamery. Tento vplyv možno detegovať len pri porovnaní s robustnejšími geodetickými metódami merania, s použitím vlícovacích a kontrolných bodov alebo referenčného mračna bodov pochádzajúceho z terestrického laserového skenovania (TLS). Cieľom práce bude analyzovať vplyv rozličných konfigurácií snímkovania rôznymi kamerami na vybranom pamiatkovom objekte zameranom nielen fotogrametricky, ale aj pomocou TLS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.