25. 10. 2020  11:12 Aurel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Statická analýza konštrukcie s použitím MKP
Názov témy anglicky:
Static analysis of a structure using the Finite Element Method
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Ivana Véghová, PhD.
Abstrakt:
Napätostná a deformačná analýza zadanej konštrukcie s využitím softvéru na báze MKP.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-IKD inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.