Nov 22, 2019   7:18 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Systémová identifikácia lávky pre peších
Title of topic in English: System identification of the footbridge
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Venglár, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Venglár, PhD.
Summary: Diplomová práca sa zaoberá systémovou identifikáciou vybranej lávky pre peších. V práci bude venovaná pozornosť experimentálnemu určeniu dynamických charakteristík sledovanej konštrukcie (vlastné frekvencie, vlastné tvary a tlmenie konštrukcie) pomocou snímačov zrýchlení. Samotnému testovaniu bude predchádzať príprava jednoduchého numerického modelu, z ktorého sa bude vychádzať pri príprave dynamického merania. Takýto inicializačný test môže byť prínosný pre budúce opakované dynamické merania konštrukcie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-NKS Structures of Buildings

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.