22. 11. 2019  2:52 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Systémová identifikácia lávky pre peších
Názov témy anglicky: System identification of the footbridge
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Venglár, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Venglár, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá systémovou identifikáciou vybranej lávky pre peších. V práci bude venovaná pozornosť experimentálnemu určeniu dynamických charakteristík sledovanej konštrukcie (vlastné frekvencie, vlastné tvary a tlmenie konštrukcie) pomocou snímačov zrýchlení. Samotnému testovaniu bude predchádzať príprava jednoduchého numerického modelu, z ktorého sa bude vychádzať pri príprave dynamického merania. Takýto inicializačný test môže byť prínosný pre budúce opakované dynamické merania konštrukcie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-NKS nosné konštrukcie stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.