13. 12. 2019  8:55 Lucia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Název tématu anglicky: Design of process for removal of ozone in off-gases from pulp bleaching process with oxygen and ozone.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskeho projektu je navrhnúť proces pre úplne odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny. Odplyny z procesu bielenia buničiny o prietoku 2000 Nm³/h obsahujú minimálne 0,05 hm.% ozónu, ktorý sa nesmie s odplynmi dostať do atmosféry. V projekte je taktiež dôležité identifikovať reálne nebezpečné stavy v navrhnutom procese, ktoré by mohli viesť havarijným stavom.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.