17. 11. 2019  10:23 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Názov témy anglicky: Analysis of the deployment of multipurpose assembly and otherones equipments into the production process at BOGE at BOGE Elastmetall Slovakia a.s.Trnava
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra výrobných zariadení a systémov - UVTE MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Abstrakt: 1 Súčasný stav v možnosti nasadenia automatizácie (robotizácie) pri nakladaní a vykladaní dielov na striekacích strojoch v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava 2 Analýza možností zefektívňovania procesu nakladanie a vykladanie dielov na striekacom stroji 3 Dispozičný návrh s ohľadom na zefektívnenie procesu nakladania a vykladania dielov pre jednotlivé striekacie stroje so zohľadnením priestoru určeného pre nakládku a vykládku dielov 4 Simulácia návrhu vo vhodne zvolenom simulačnom softvéri na vybraných striekacích strojoch v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.