Summary of topics offered - Institute of Production Technologies (MTF)Help


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Title of topic in English:
Analysis of the deployment of multipurpose assembly and otherones equipments into the production process at BOGE at BOGE Elastmetall Slovakia a.s.Trnava
State of topic:
approved (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department:
Department of Production Devices and Systems - UVTE MTF
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Summary:
1 Súčasný stav v možnosti nasadenia automatizácie (robotizácie) pri nakladaní a vykladaní dielov na striekacích strojoch v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava 2 Analýza možností zefektívňovania procesu nakladanie a vykladanie dielov na striekacom stroji 3 Dispozičný návrh s ohľadom na zefektívnenie procesu nakladania a vykladania dielov pre jednotlivé striekacie stroje so zohľadnením priestoru určeného pre nakládku a vykládku dielov 4 Simulácia návrhu vo vhodne zvolenom simulačnom softvéri na vybraných striekacích strojoch v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-VZS Production Devices and Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.