22. 11. 2019  15:41 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu v spoločnosti BOGE v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Názov témy anglicky: Analysis of the deployment of multipurpose assembly and otherones equipments into the production process at BOGE at BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra výrobných zariadení a systémov - UVTE MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Abstrakt: 1 Súčasný stav v oblasti nasadenia montážnych, kontrolných staníc, poloautomatických a automatických montážnych liniek 2 Analýza požiadaviek vyplývajúcich z nasadzovania viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu vo firme BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava 3 Porovnanie ekonomických a technických výhod nasadenia automatických a poloautomatických riešení pre malý a veľký objem výroby daného produktu s prihliadnutím na cenu produktu/dielu 4 Ideový návrh nasadenia viacúčelových montážnych a iných zariadení do výrobného procesu vo firme BOGE Elastmetall Slovakia a.s. TrnavaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VZS výrobné zariadenia a systémy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.