Dec 9, 2019   11:37 a.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Obchodné centrum v Bratislave
Title of topic in English: Shopping Center in Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Steel and Timber Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martin Magura, PhD.
Summary: Predmetom zadania je vypracovanie troch variantných riešení nosnej konštrukcie obchodného centra. Pri návrhu je treba vychádzať z existujúceho projektu a je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky charakteristické pre tieto stavby. Podrobnejšie bude riešený vybraný variant. Každý variant bude obsahovať: - technická správa - predbežný statický výpočet - dispozičné výkresy nosnej konštrukcie Vybraný variant bude doplnený podrobným statickým výpočtom a výkresmi typických detailov. Diplomová práca bude odovzdaná v tvrdom obale a každá jej časť bude v samostatnom vnútornom obale.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-NKS Structures of Buildings

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.