16. 12. 2019  8:02 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Obchodné centrum v Bratislave
Názov témy anglicky: Shopping Center in Bratislava
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Magura, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kovových a drevených konštrukcií - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Magura, PhD.
Abstrakt: Predmetom zadania je vypracovanie troch variantných riešení nosnej konštrukcie obchodného centra. Pri návrhu je treba vychádzať z existujúceho projektu a je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky charakteristické pre tieto stavby. Podrobnejšie bude riešený vybraný variant. Každý variant bude obsahovať: - technická správa - predbežný statický výpočet - dispozičné výkresy nosnej konštrukcie Vybraný variant bude doplnený podrobným statickým výpočtom a výkresmi typických detailov. Diplomová práca bude odovzdaná v tvrdom obale a každá jej časť bude v samostatnom vnútornom obale.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-NKS nosné konštrukcie stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.