Nov 17, 2019   2:32 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSS
Title of topic in English: Application for download of GNSS related data
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.
Summary: Témou bakalárskej práce bude vytvorenie užívateľskej aplikácie v programovom prostredí Matlab (po dohode so študentom je možné aj v inom prostredí) na sťahovanie údajov týkajúcich sa meraní a spracovania meraní GNSS. Aplikácia bude riešiť sťahovanie súborov meraní GNSS na bodoch sietí IGS a EUREF v zadanom dátume alebo časovom intervale, k tomu obdobiu odpovedajúce vysielané efemeridy, resp. presné polohy a hodiny družíc GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou-2/COMPASS...) a ďalšie vybrané súbory potrebné na spracovanie (napr. model ionosféry, súbory s informáciami o anténach družíc a prijímačov...).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.