6. 12. 2019  13:43 Mikuláš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSS
Názov témy anglicky: Application for download of GNSS related data
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.
Abstrakt: Témou bakalárskej práce bude vytvorenie užívateľskej aplikácie v programovom prostredí Matlab (po dohode so študentom je možné aj v inom prostredí) na sťahovanie údajov týkajúcich sa meraní a spracovania meraní GNSS. Aplikácia bude riešiť sťahovanie súborov meraní GNSS na bodoch sietí IGS a EUREF v zadanom dátume alebo časovom intervale, k tomu obdobiu odpovedajúce vysielané efemeridy, resp. presné polohy a hodiny družíc GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou-2/COMPASS...) a ďalšie vybrané súbory potrebné na spracovanie (napr. model ionosféry, súbory s informáciami o anténach družíc a prijímačov...).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.