24. 9. 2020  23:21 Ľuboš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Numerické modelovanie lavíny
Názov témy anglicky:
Numerical modelling of avalanches
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Práca sa bude zaoberať numerickým modelovaním pohybu lavín na základe rovníc pre plytkú vodu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.