4. 4. 2020  0:34 Izidor
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Numerické modelovanie lavíny
Názov témy anglicky: Numerical modelling of avalanches
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude zaoberať numerickým modelovaním pohybu lavín na základe rovníc pre plytkú vodu.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.