27. 1. 2020  15:59 Bohuš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Syntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia
Název tématu anglicky: Self-combustion synthesis of bioceramics
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Peter Veteška, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Peter Veteška, PhD.
Abstrakt: Åkermanit (Ca2MgSi2O7) a príbuzné kremičitany patria medzi materiály s veľkým potenciálom na aplikácie v medicíne. V posledných rokoch sa im venuje veľká pozornosť kvôli ich bioaktívnym vlastnostiam, avšak často pri jeho syntéze vznikajú aj iné kremičitanové fázy ako diopsit, merwinit a pod. Bežne sa takéto materiály pripravujú konvenčnými syntéznymi postupmi (reakcia v tuhej fáze, sol-gél, rozprašovacia pyrolýza), avšak v týchto prípadoch je spravidla možné pripraviť iba zmesi åkermanitu s príbuznými fázami (diopsit, merwinit), pričom podiel sekundárnych fáz sa mení v závislosti od použitého syntézneho postupu. Cieľom práce je pripraviť materiály so zložením åkermanitu z prekurzorov pomocou tzv. self-combustion/self-ignition metódy pri ktorej dochádza k riadenému samovznieteniu prekurzorov počas syntézy. Pripravené materiály budú charakterizované z hľadiska ich zloženia, štruktúry a bioaktivity.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.