Nov 16, 2019   11:35 p.m. Agnesa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bytový dom
Title of topic in English: Residential House
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Technology - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Summary: Technológia stavieb: Projekt organizácie výstavby, Technologický predpis pre realizáciu vybranej konštrukcie Konštrukcie pozemných stavieb: Situácia a technická správa, základy, 1 detail,Pôdorys typického podlažia, priečny rez schodišťom, 2 pohľady Statika: Predbežný návrh rozmerov nosných prvkov Výkres tvaru, resp. zostáv dielcov montovaných konštrukcií typického podlažia Poznámka: Riešenie záverečnej práce musí byť v súlade s konštrukčným riešením stavby, ktoré poslucháč vypracoval na ateliérovej tvorbe a v rámci záverečnej práce. Tento konštrukčný projekt poslucháč predloží pri obhajobe záverečnej práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-TMS Building Technology and Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.