19. 2. 2020  1:37 Vlasta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bytový dom
Názov témy anglicky: Residential House
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Abstrakt: Technológia stavieb: Projekt organizácie výstavby, Technologický predpis pre realizáciu vybranej konštrukcie Konštrukcie pozemných stavieb: Situácia a technická správa, základy, 1 detail,Pôdorys typického podlažia, priečny rez schodišťom, 2 pohľady Statika: Predbežný návrh rozmerov nosných prvkov Výkres tvaru, resp. zostáv dielcov montovaných konštrukcií typického podlažia Poznámka: Riešenie záverečnej práce musí byť v súlade s konštrukčným riešením stavby, ktoré poslucháč vypracoval na ateliérovej tvorbe a v rámci záverečnej práce. Tento konštrukčný projekt poslucháč predloží pri obhajobe záverečnej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TMS technológie a manažérstvo stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.