28. 2. 2020  9:32 Zlatica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bytový dom
Název tématu anglicky: Apartment house
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Peter Briatka, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Max. počet studentů: 6
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Peter Briatka, PhD.
Abstrakt: 1. Technológia stavieb: 1.1 Projekt organizácie výstavby - Technická správa k POV - Situácia k projektu organizácie výstavby 1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby 1.3 Špecifická téma: podľa neskoršieho zadania. 2. Konštrukcie pozemných stavieb 2.1 Situácia a technická správa 2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily) 2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez schodišťom, 1 pohľad 3. Statika 3.1 Betónové konštrukcie: - Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku - Technická správa statiky alternatíva: 3.2 Kovové a drevené konštrukcie: - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu) - Technická správa statikyOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-TMS technológie a manažérstvo stavieb

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.