Dec 13, 2019   5:38 a.m. Lucia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu Mesiaca
Title of topic in English: Analysis of convergence of spherical harmonics near the surface of the Moon
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Blažej Bucha, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Blažej Bucha, PhD.
Summary: Sférické harmonické funkcie sú často využívaný matematický aparát na modelovanie gravitačného účinku Zeme, či nebeských telies ako napr. Mesiac. Konvergencia sférického harmonického rozvoja gravitačného potenciálu však nie je zaručená v blízkosti telesa, ktoré generuje gravitačné pole. Cieľom bakalárskej práce je 1) oboznámiť sa so sférickými harmonickými funkciami a ich aplikáciami vo fyzikálnej geodézii a 2) analýza konvergencie sférického harmonického rozvoja gravitačného potenciálu generovaného Mesiacom pomocou dvoch modelov, z ktorých jeden konverguje a druhý diverguje.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCEB1-GG1 Global Geodesy 1
FCEB1-GG Global Geodesy 1
FCEB-GG1 Global Geodesy 1