20. 11. 2019  5:03 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu Mesiaca
Názov témy anglicky: Analysis of convergence of spherical harmonics near the surface of the Moon
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Blažej Bucha, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Blažej Bucha, PhD.
Abstrakt: Sférické harmonické funkcie sú často využívaný matematický aparát na modelovanie gravitačného účinku Zeme, či nebeských telies ako napr. Mesiac. Konvergencia sférického harmonického rozvoja gravitačného potenciálu však nie je zaručená v blízkosti telesa, ktoré generuje gravitačné pole. Cieľom bakalárskej práce je 1) oboznámiť sa so sférickými harmonickými funkciami a ich aplikáciami vo fyzikálnej geodézii a 2) analýza konvergencie sférického harmonického rozvoja gravitačného potenciálu generovaného Mesiacom pomocou dvoch modelov, z ktorých jeden konverguje a druhý diverguje.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
SvFB1-GG1 Globálna geodézia 1
SvFB1-GG Globálna geodézia 1
SvFB-GG1 Globálna geodézia 1