14. 11. 2019  22:59 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia tvorby digitálneho modelu terénu s využitím šablón priečnych rezov
Názov témy anglicky: Optimization of digital terrain model creation using profile templates
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Abstrakt: Štúdium metód tvorby digitálneho modelu terénu v prostredí CAD systémov. Tvorba šablón priečnych rezov. Optimalizácia a zefektívnenie tvorby digitálneho modelu terénu aplikáciou šablón priečnych rezov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.