10. 12. 2019  17:42 Radúz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Monitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2
Názov témy anglicky: Monitoring the usage of permanent grassland areas using data from Sentinel 2
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Abstrakt: Príprava dát misie Sentinel 2 a výpočet vegetačných indexov pre vybrané diely pôdnych blokov LPIS. Časová analýza zmien vegetačných indexov vo vegetačnom období. Identifikácia pôdnych blokov LPIS s predpokladom realizovanej agrotechnickej operácie v sledovanom období. Návrh metodiky identifikácie obhospodarovaných pôdnych blokov a overenie výsledkov viacerými nezávislými metódami.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.