10. 12. 2019  17:46 Radúz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie odpadových plastov ako plniva pri výrobe cementových kompozitov
Názov témy anglicky: Using of waste plastics as a filler in the production of cement composites
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Valéria Gregorová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Valéria Gregorová, PhD.
Abstrakt: Predmetom práce bude literárna rešerš a výroba skúšobných vzoriek. Sledovať sa budú fyzikálne, mechanické a teplo-technické vlastnosti cementových kompozitov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.