Jan 23, 2020   8:44 a.m. Miloš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Prípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatrení
Title of topic in English: Preparatory procedure of land consolidation due to water erosion of the selected area
State of topic: approved (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Summary: V katastrálnom území obce Vrbovce, v povodí rieky Haluzníkov potok, dochádza k vodnej erózií na plochách ornej pôdy. V čase prieskumu v roku 2018 dochádzalo na svahu ornej pôdy na ľavom brehu toku k ryhovej erózií, ktorá vznikla pôsobením sústredeného povrchového odtoku v údolnici aj napriek tomu, že uplynulo len krátke obdobie od orby. Taktiež sa tu nachádzajú miesta s výraznou plošnou eróziou, spôsobenou plošným odtokom zo svahu. Cieľom bakalárskej práce bude návrh prípravného konania pozemkových úprav za účelom vytvorenia proti-eróznych opatrení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-KKP Landscaping and Landscape Planning

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.