13. 11. 2019  19:02 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatrení
Názov témy anglicky: Preparatory procedure of land consolidation due to water erosion of the selected area
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Abstrakt: V katastrálnom území obce Vrbovce, v povodí rieky Haluzníkov potok, dochádza k vodnej erózií na plochách ornej pôdy. V čase prieskumu v roku 2018 dochádzalo na svahu ornej pôdy na ľavom brehu toku k ryhovej erózií, ktorá vznikla pôsobením sústredeného povrchového odtoku v údolnici aj napriek tomu, že uplynulo len krátke obdobie od orby. Taktiež sa tu nachádzajú miesta s výraznou plošnou eróziou, spôsobenou plošným odtokom zo svahu. Cieľom bakalárskej práce bude návrh prípravného konania pozemkových úprav za účelom vytvorenia proti-eróznych opatrení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.