15. 12. 2019  6:13 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články
Názov témy anglicky: Semiconductive oxide nanolayers for hybrid solar cells
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou hybridných solárnych článkov 3. generácie na báze nanoštrukturovanej vrstvy TiO2 a organicko-anorganického foto-absorbéra (perovskitu), pripraviť a charakterizovať polovodivú nanovrstvu oxidu a využiť ju pri kompletizácii modelových solárnych článkov. Postup: Rešerš z oblasti hybridných solárnych článkov, s orientáciou na nízkoteplotný proces aplikovateľný na plastové flexibilné podložky a s možnosťou využitia tlačových techník. Príprava oxidových vrstiev, ich mikroskopická a spektroskopická charakterizácia a stanovenie elektrickej vodivosti. Finalizácia modelového solárneho článku a stanovenie jeho účinnosti z hľadiska premeny slnečnej energie na elektrickú.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.