Dec 9, 2019   4:06 p.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články
Title of topic in English: Semiconductive oxide nanolayers for hybrid solar cells
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Summary: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou hybridných solárnych článkov 3. generácie na báze nanoštrukturovanej vrstvy TiO2 a organicko-anorganického foto-absorbéra (perovskitu), pripraviť a charakterizovať polovodivú nanovrstvu oxidu a využiť ju pri kompletizácii modelových solárnych článkov. Postup: Rešerš z oblasti hybridných solárnych článkov, s orientáciou na nízkoteplotný proces aplikovateľný na plastové flexibilné podložky a s možnosťou využitia tlačových techník. Príprava oxidových vrstiev, ich mikroskopická a spektroskopická charakterizácia a stanovenie elektrickej vodivosti. Finalizácia modelového solárneho článku a stanovenie jeho účinnosti z hľadiska premeny slnečnej energie na elektrickú.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.