Jan 18, 2020   11:40 p.m. Bohdana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vodivosť transparentných elektród pre organickú elektroniku
Title of topic in English: Conductivity of transparent electrodes for organic electronics
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Summary: Príprava vrstiev z komerčnej disperzie vodivého polyméru polytiofénu (PEDOT:PSS) s aplikáciou prídavných rozpúšťadiel, tzv. sekundárnych dopantov a tiež nanočastíc (sadze, grafit, grafén, TiO2, ZnO, BaTiO3...) s cieľom získania vysoko vodivých a transparentných vrstiev pre aplikáciu v novej organickej elektronike, najmä v senzoroch, fotovoltických, optoelektronických a svietivých (OLED) systémoch. Homogenizácia disperzií, vplyv ultrazvuku a ovrstvovacieho procesu na výsledné vlastnosti vysušených vrstiev, ako sú homogenita vrstvy, hrúbka, elektrická vodivosť, transparentnosť a absorpcia v spektrálnych oblastiach UV-Vis, a IČLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.