6. 12. 2019  16:57 Mikuláš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Polyméry v biotlači
Názov témy anglicky: Polymers in bioprinting
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Abstrakt: Biotlač je neustále sa rozvíjajúcou oblasťou, ktorá je reprezentovaná rôznymi systémami a technikami nanášania a montáže materiálov. Jedným z takýchto systémov je 3D inkjetové nanášanie bioatramentov s cieľom vytvorenia funkčného ľudského tkaniva. Formulácia bioatramentov sa zdá byť kľúčom k zabezpečeniu tohto náročného cieľa. Cieľom tejto práce je výber materiálov a návrh bioatramentu vhodného pre biotlač inkjetovou tlačiarňou, ktoré budú mať vhodné fyzikálno-chemické vlastnosti, akými sú najmä viskozita a pH.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.