Nov 21, 2019   10:03 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Polyméry v biotlači
Title of topic in English: Polymers in bioprinting
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Summary: Biotlač je neustále sa rozvíjajúcou oblasťou, ktorá je reprezentovaná rôznymi systémami a technikami nanášania a montáže materiálov. Jedným z takýchto systémov je 3D inkjetové nanášanie bioatramentov s cieľom vytvorenia funkčného ľudského tkaniva. Formulácia bioatramentov sa zdá byť kľúčom k zabezpečeniu tohto náročného cieľa. Cieľom tejto práce je výber materiálov a návrh bioatramentu vhodného pre biotlač inkjetovou tlačiarňou, ktoré budú mať vhodné fyzikálno-chemické vlastnosti, akými sú najmä viskozita a pH.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.