6. 12. 2019  17:02 Mikuláš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Fotografický negatív (1840 – 1950)
Názov témy anglicky: Photographic negative (1840 - 1950)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Abstrakt: Napriek tomu, že ranná história fotografie je spojená s technickou a estetickou vyspelosťou daguerrotypií, bolo to až systematické využívanie fotografického negatívu, ktoré umožnilo naplno využiť potenciál tohoto média. Cieľom práce je teoretické spracovanie vývoja technológie fotografických negatívov a ich vzťahu k vývoju fotografie. Práca sa bude zaoberať prvými negatívmi pre kontaktné vyvolávanie na papierovej podložke, negatívmi na sklenej podložke a podložkách na báze syntetických polymérov s prihliadnutím na stabilitu jednotlivých nosičov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.