Nov 21, 2019   10:08 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Fotografický negatív (1840 – 1950)
Title of topic in English: Photographic negative (1840 - 1950)
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Summary: Napriek tomu, že ranná história fotografie je spojená s technickou a estetickou vyspelosťou daguerrotypií, bolo to až systematické využívanie fotografického negatívu, ktoré umožnilo naplno využiť potenciál tohoto média. Cieľom práce je teoretické spracovanie vývoja technológie fotografických negatívov a ich vzťahu k vývoju fotografie. Práca sa bude zaoberať prvými negatívmi pre kontaktné vyvolávanie na papierovej podložke, negatívmi na sklenej podložke a podložkách na báze syntetických polymérov s prihliadnutím na stabilitu jednotlivých nosičov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.