18. 11. 2019  15:48 Eugen
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Fotochrómne koloranty
Název tématu anglicky: Photochromic colorants
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Abstrakt: Termínom fotochromizmus sa označujú vratné reakcie, pri ktorých aspoň v jednom smere dochádza vplyvom svetla k štrukturálnej zmene látky, čo je spojené s jej farebnou zmenou. Vratná reakcia môže prebehnúť fotochemicky alebo termicky. Fotochromické materiály poskytujú široké možnosti využitia (inteligentné obaly, okuliare, okná, textílie, expozimetre, záznam informácie, solárne systémy). Práca je zameraná na štúdium kolorimetrických a spektrálnych vlastností vybraných fotochrómnych zlúčenín, používaných v rôznych priemyselných odvetviach.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.