Nov 13, 2019   8:06 a.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Fotochrómne koloranty
Title of topic in English: Photochromic colorants
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Summary: Termínom fotochromizmus sa označujú vratné reakcie, pri ktorých aspoň v jednom smere dochádza vplyvom svetla k štrukturálnej zmene látky, čo je spojené s jej farebnou zmenou. Vratná reakcia môže prebehnúť fotochemicky alebo termicky. Fotochromické materiály poskytujú široké možnosti využitia (inteligentné obaly, okuliare, okná, textílie, expozimetre, záznam informácie, solárne systémy). Práca je zameraná na štúdium kolorimetrických a spektrálnych vlastností vybraných fotochrómnych zlúčenín, používaných v rôznych priemyselných odvetviach.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.