11. 12. 2019  9:56 Hilda
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Revitalizácia areálu univerzity
Názov témy anglicky: Revitalisation of the university campus
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Abstrakt: Riešením bakalárskej témy má byť navrhnutie krajinársko-architektonických úprav v okolí budov vybraných fakúlt STU. Bakalárska práca poskytne komplexný návrh prvkov a úprav v zanedbanom priestore, ktoré spríjemnia čas strávený v univerzitnom areáli. Práca pozostáva z analýz súčasného stavu až po komplexný návrh revitalizácie vybraného priestoru.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.