28. 1. 2020  14:18 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zvýšenie biodiverzity v urbanizovanom priestore
Název tématu anglicky: Increase of the biodiversity in urbanized areas
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Abstrakt: Riešením diplomovej práce je návrh opatrení na zvýšenie biodiverzity v mestskom prostredí. Práca pozostáva z analýzy súčasného stavu zelených plôch v rámci vybraného územia, až po návrh opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie biodiverzity v danom priestore. Práca bude prezentovať vzorové návrhy rôznych typologických druhov opatrení na podporu biodiverzity, a zároveň aj možnosti lokalizácie jednotlivých opatrení v rámci riešeného územia.



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.