12. 12. 2019  15:27 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zvýšenie biodiverzity v urbanizovanom priestore
Názov témy anglicky: Increase of the biodiversity in urbanized areas
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Abstrakt: Riešením diplomovej práce je návrh opatrení na zvýšenie biodiverzity v mestskom prostredí. Práca pozostáva z analýzy súčasného stavu zelených plôch v rámci vybraného územia, až po návrh opatrení, ktoré zabezpečia zvýšenie biodiverzity v danom priestore. Práca bude prezentovať vzorové návrhy rôznych typologických druhov opatrení na podporu biodiverzity, a zároveň aj možnosti lokalizácie jednotlivých opatrení v rámci riešeného územia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.