Dec 14, 2019   11:11 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Možnosti tvorby vertikálych záhrad v urbanizovanom prostredí
Title of topic in English: Possibilities of designing vertical gardens in urbanized areas
State of topic: approved (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Summary: Diplomová téma rieši možnosti tvorby vertikálnych zelených stien v husto zastavanom území. Súčasný trend výstavby eliminuje počet zelených plôch v mestskom prostredí, a táto práca rieši návrhy nových možností zavádzania zelene do zastavaného prostredia. Práca pozostáva z analýzy súčasného stavu zelene na vybranom území a navrhuje v ňom možnosti lokalizácie zelených stien aj so vzorovým príkladom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-KKP Landscaping and Landscape Planning

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.