19. 2. 2020  2:40 Vlasta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Možnosti tvorby vertikálych záhrad v urbanizovanom prostredí
Názov témy anglicky: Possibilities of designing vertical gardens in urbanized areas
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Abstrakt: Diplomová téma rieši možnosti tvorby vertikálnych zelených stien v husto zastavanom území. Súčasný trend výstavby eliminuje počet zelených plôch v mestskom prostredí, a táto práca rieši návrhy nových možností zavádzania zelene do zastavaného prostredia. Práca pozostáva z analýzy súčasného stavu zelene na vybranom území a navrhuje v ňom možnosti lokalizácie zelených stien aj so vzorovým príkladom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.