27. 1. 2020  20:34 Bohuš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Revitalizácia parku v Spišskej Novej Vsi
Názov témy anglicky: Revitalisation of the park in Spišská Nová Ves
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martina Majorošová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca rieši revitalizáciu parku v Spišskej Novej Vsi. Práca pozostáva z analýz súčasného stavu až po komplexný návrh krajinársko-architektonických úprav. Diplomová práca poskytne návrh, ktorý by mal mať takú podobu, aby prilákal na riešené územie viac návštevníkov. Návrh by mal zohľadniť požiadavky verejnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.