Nov 20, 2019   12:50 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Porovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO
Title of topic in English: Comparison of monthly global gravity models of satellite mission GRACE and GRACE-FO
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Summary: Družicová misia GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) a na ňu nadväzujúca misia GRACE-FO sú prvými misiami zameranými na časové variácie tiažového poľa Zeme. Jedným z hlavných produktov sú mesačné riešenia tiažového poľa Zeme v tvare sférických harmonických koeficientov do stupňa a rádu 60, alebo až 96. Cieľom bakalárskej práce je vizuálne a štatisticky porovnať rozdiely medzi vybranými riešeniami mesačných globálnych tiažových modelov a na základe porovnania a testovania zhodnotiť ich kvalitu a formulovať odporúčania pre ich praktické využitie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.