19. 11. 2019  14:54 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO
Názov témy anglicky: Comparison of monthly global gravity models of satellite mission GRACE and GRACE-FO
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Abstrakt: Družicová misia GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) a na ňu nadväzujúca misia GRACE-FO sú prvými misiami zameranými na časové variácie tiažového poľa Zeme. Jedným z hlavných produktov sú mesačné riešenia tiažového poľa Zeme v tvare sférických harmonických koeficientov do stupňa a rádu 60, alebo až 96. Cieľom bakalárskej práce je vizuálne a štatisticky porovnať rozdiely medzi vybranými riešeniami mesačných globálnych tiažových modelov a na základe porovnania a testovania zhodnotiť ich kvalitu a formulovať odporúčania pre ich praktické využitie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.