Jan 18, 2020   4:30 a.m. Bohdana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Testovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického merania
Title of topic in English: Testing of the software tool for processing of the absolute gravity measurements
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Summary: Na Katedre geodetických základov bol vytvorený počítačový program, v prostredí Matlab, na spracovanie absolútneho gravimetrického merania, ktorý je určený na spracovanie a analýzu meraní mechanických balistických absolútnych gravimetrov. Cieľom bakalárskej práce je porovnať výsledky tohto programu s komerčným programom g9, analyzovať prípadné rozdiely vo výsledkoch a tým tento program otestovať. V prípade zistenia štatisticky významných rozdielov by práca mala skúmať a odhaliť zdroj nezhody. Porovnané by mali byť najmä hodnoty odchýlok (rezíduí) reálnej meranej dráhy od ideálnej dráhy voľného pádu, ich smerodajné odchýlky, hodnoty absolútneho tiažového zrýchlenia získaného z jedného pádu, z jednej série a z celého merania s ich smerodajnými odchýlkami.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.