Nov 12, 2019   1:51 a.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Priemer a vzdialenosti v grafoch
Title of topic in English: Diameter and distances in Graphs
State of topic: approved (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Ľubica Staneková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Mathematics and Constructive Geometry - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Ľubica Staneková, PhD.
Summary: Priemer grafu je najväčšia vzdialenosť z dĺžok najkratších ciest medzi ľubovoľnými dvomi vrcholmi v grafe, preto je jednou z dôležitých vlastností grafu. V práci sa zameriame na algoritmy a heuristiky na zisťovanie priemeru a ich použitie v rôznych typoch grafov. Súčasťou práce bude aj funkčný program.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MPM Mathematical and Computational Modeling

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.