21. 11. 2019  23:15 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Priemer a vzdialenosti v grafoch
Názov témy anglicky: Diameter and distances in Graphs
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: RNDr. Ľubica Staneková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Ľubica Staneková, PhD.
Abstrakt: Priemer grafu je najväčšia vzdialenosť z dĺžok najkratších ciest medzi ľubovoľnými dvomi vrcholmi v grafe, preto je jednou z dôležitých vlastností grafu. V práci sa zameriame na algoritmy a heuristiky na zisťovanie priemeru a ich použitie v rôznych typoch grafov. Súčasťou práce bude aj funkčný program.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.