22. 11. 2019  22:17 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Racionalizácia procesu balenia výrobkov z vlnitej lepenky v podmienkach Grafobal a.s.
Názov témy anglicky: Rationalization of the process of packaging corrugated board products under conditions of Grafobal a.s.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je návrh zlepšenia procesu balenia výrobkov z vlnitej lepenky. Práca bude realizovaná v podmienkach firmy Grafobal a.s. Skalica. Body zadania: 1. Analýza súčasného stavu výroby vo firme Grafobal a.s. 2. Proces balenia výrobkov 3. Návrhy na zlepšenie procesu balenia výrobkov z vlnitej lepenky 4. Zhodnotenie práceObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.