6. 4. 2020  5:44 Irena
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: AMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.
Názov témy anglicky: AMSS model and the properties of its numerical scheme based on Finite volume method
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.
Abstrakt: Študent sa oboznámi s AMSS modelom, ktorý sa používa pri spracovaní obrazu. Naštuduje si numerickú schému založenú na metóde konečných objemov a implementuje ju v programovacom jazyku C. Na príkladoch bude skúmať vlastnosti numerickej schémy, najmä afinnej invariancie numerickej metódy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MPM matematicko-počítačové modelovanie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.