22. 10. 2020  20:17 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Komplexy prechodných kovov s nesteroidnými protizápalovými liečivami
Názov témy anglicky: Transition metal complexes with nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Štúdium a analýza literárnych údajov. Výber vlastných objektov skúmania. Syntézy nových komplexov prechodných kovov s nesteroidnými antiflogistikami. Charakterizácia pripravených zlúčenín dostupnými spektrálnymi a analytickými metódami. Štúdium mimetickej aktivity komplexov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.