19. 1. 2020  9:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bytový dom
Názov témy anglicky: Residental house
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.
Abstrakt: 1. Technológia stavieb: 1.1 Projekt organizácie výstavby - Technická správa k POV - Situácia k projektu organizácie výstavby 1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby 1.3 Technologický predpis vyhotovenia vybranej technológie 2. Konštrukcie pozemných stavieb 2.1 Situácia a technická správa 2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily) 2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez schodišťom, 1 pohľad 3. Statika 3.1 Betónové konštrukcie: - Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku - Technická správa statikyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TMS technológie a manažérstvo stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.